Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniu 11 października wieczorem klerycy naszego seminarium wraz z księżmi przełożonymi i moderatorami wzięli udział, jak każdego roku w czuwaniu nocnym w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. O godz. 21.00 odśpiewano Apel Jasnogórski. Następnie konferencję ascetyczną do kleryków i wszystkich wiernych przybyłych do Matki Najświętszej wygłosił ks. abp Stanisław Nowak. Temat dotyczył miłosierdzia Bożego, z którym połączone była treść rozważań różańcowych pod hasłem – „Iuxta Crucem Tecum Stare”. Rozważania i modlitwę różańcową przygotowali i poprowadzili klerycy naszego seminarium.            
O godz. 24.00 mszy świętej koncelebrowanej przez 45 kapłanów naszej archidiecezji przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak.