Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 11-13 listopada odbyły się dni skupienia w naszym seminarium, w których udział wzięło 10 uczestników w wieku gimnazjalnym i licealnym z Archidiecezji Częstochowskiej. Rekolekcje rozpoczęły się nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, następnie odbyła się akademia patriotyczna z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, przygotowana przez kleryków. Wieczorem rekolektanci uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, a także w czuwaniu nocnym na Jasnej Górze, które zakończyło się mszą św. pod przewodnictwem abpa Stanisława Nowaka.

W ciągu drugiego dnia odbyły się konferencje z Ojcem Duchownym, adoracja Najświętszego Sakramentu i spotkania z alumnami nt życia seminaryjnego połączone ze zwiedzaniem budynku. O godzinie 17.30 wraz z całą wspólnotą przełożonych, profesorów i alumnów pod przewodnictwem abpa Stanisława Nowaka i biskupów pomocniczych Antoniego Długosza i Jana Wątroby powitaliśmy relikwie Serca św. Jana Marii Vianney’a. Następnie odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego i wszyscy razem z kapłanami, siostrami zakonnymi i mieszkańcami Częstochowy udali się w procesji na Jasną Górę i uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim i w czuwaniu całonocnym w naszym kościele seminaryjnym.

Trzeciego dnia odbyła się Msza św. na pożegnanie relikwii św. Proboszcza z Ars. Następnie rekolektanci wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielami grup i ruchów działających w seminarium. Dni skupienia zakończyła konferencja Ojca Duchownego.