Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 13. listopada br. , w kościele seminaryjnym, odbyła się perygrynacja relikwii Serca św. Jana Marii Vianney'a. Od godziny 17:30 – moment uroczystego powitania relikwii – klerykom towarzyszył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, wraz z biskupami pomocniczymi: Antonim Długoszem i Janem Wątrobą oraz kapłanami i wiernymi archidiecezji. W wygłoszonym z tej okazji słowie ksiądz arcybiskup podkreślał potrzebę zjednoczenia serc kapłanów z Sercem Jezusa.

 

Po nabożeństwie liturgii słowa wszyscy procesyjnie udali się do klasztoru jasnogórskiego aby uczestniczyć w Apelu przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Około godziny 22:00 Serce św. Jana powróciło do seminarium. Rozpoczęła się całonocna adoracja relikwii: seminaryjne bramy otwarte były dla wiernych do północy. Klerycy czuwali przy relikwii do godziny 6:45, kiedy to, uroczystą mszą świętą zakończono pierwszą część perygrynacji w naszej archidiecezji.

 

Serce Proboszcza z Ars, na terenie naszej metropolii, odwiedziło Częstochowę, Wieluń i Mzyki, Radomsko i Rozprzę.