Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 13. listopada br. , w kościele seminaryjnym, odbyła się perygrynacja relikwii Serca św. Jana Marii Vianney'a. Od godziny 17:30 – moment uroczystego powitania relikwii – klerykom towarzyszył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, wraz z biskupami pomocniczymi: Antonim Długoszem i Janem Wątrobą oraz kapłanami i wiernymi archidiecezji. W wygłoszonym z tej okazji słowie ksiądz arcybiskup podkreślał potrzebę zjednoczenia serc kapłanów z Sercem Jezusa.

 

Po nabożeństwie liturgii słowa wszyscy procesyjnie udali się do klasztoru jasnogórskiego aby uczestniczyć w Apelu przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Około godziny 22:00 Serce św. Jana powróciło do seminarium. Rozpoczęła się całonocna adoracja relikwii: seminaryjne bramy otwarte były dla wiernych do północy. Klerycy czuwali przy relikwii do godziny 6:45, kiedy to, uroczystą mszą świętą zakończono pierwszą część perygrynacji w naszej archidiecezji.

 

Serce Proboszcza z Ars, na terenie naszej metropolii, odwiedziło Częstochowę, Wieluń i Mzyki, Radomsko i Rozprzę.