Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 13. listopada br. , w kościele seminaryjnym, odbyła się perygrynacja relikwii Serca św. Jana Marii Vianney'a. Od godziny 17:30 – moment uroczystego powitania relikwii – klerykom towarzyszył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, wraz z biskupami pomocniczymi: Antonim Długoszem i Janem Wątrobą oraz kapłanami i wiernymi archidiecezji. W wygłoszonym z tej okazji słowie ksiądz arcybiskup podkreślał potrzebę zjednoczenia serc kapłanów z Sercem Jezusa.

 

Po nabożeństwie liturgii słowa wszyscy procesyjnie udali się do klasztoru jasnogórskiego aby uczestniczyć w Apelu przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Około godziny 22:00 Serce św. Jana powróciło do seminarium. Rozpoczęła się całonocna adoracja relikwii: seminaryjne bramy otwarte były dla wiernych do północy. Klerycy czuwali przy relikwii do godziny 6:45, kiedy to, uroczystą mszą świętą zakończono pierwszą część perygrynacji w naszej archidiecezji.

 

Serce Proboszcza z Ars, na terenie naszej metropolii, odwiedziło Częstochowę, Wieluń i Mzyki, Radomsko i Rozprzę.