Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
 

Dnia 15 listopada br. odbyło się w naszym seminarium spotkanie z abpem Louis Sako - chaldejsko-katolickim metropolitą diecezji Kirkuk w Iraku. Jest on obecnie zaangażowany w politykę stabilizacyjną po kolejnych wojnach w jego kraju - był między innymi wiceprezydentem prowincji Kirkuk i pośredniczył w rozmowach z dyktatorem Saddamem Husajnem. 

Urodził się w Zakho w północnej części Iraku w 1949 r. Dorastał w Mosulu, gdzie kształcił się w seminarium św. Jana Ewangelisty, prowadzonym przez ojców dominikanów. 1 czerwca 1974 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie pracował jako wikariusz w Mosulu, gdzie angażował się w pomoc dla najuboższych mieszkańców parafii. W 1982 r. uzyskał w Rzymie tytuł doktora patrystyki oraz magistra z wiedzy o islamie na PISAI (Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica). W 1985 r. został doktorem historii wczesnego chrześcijaństwa na Sorbonie w Paryżu. Nauki pobierał także w Akademii Babel w Bagdadzie. W latach 1997-2001 ks. Sako był rektorem chaldejskiego seminarium duchownego w Bagdadzie oraz profesorem patrystyki i islamologiem na wydziale teologii.
W październiku 2002 r. Synod Kościoła Chaldejskiego powołał go na stanowisko arcybiskupa Kirkuku. W wyniku dramatycznych wydarzeń wojennych w Iraku, papież Jan Paweł II konsekrował go dopiero rok później - 14 listopada 2003 r. Abp Louis Sako od 2002 r. należy do Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego w Watykanie. Jest zaangażowany w dialog i porozumienie pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami, a także w dialog ekumeniczny pomiędzy Kościołami katolickim i prawosławnym (jest członkiem austriackiej fundacji Pro Oriente).

Abp Sako przedstawił obecną sytuację chrześcijaństwa w Iraku, jak i związki Kościoła z tym państwem począwszy od I wieku. To właśnie tam odbył się pierwszy synod w 410 roku. Gdy na tereny Iraku przybyli muzułmanie w 637r., chrześcijaństwo bujnie się rozwijało, pod nadzorem Kościoła prowadzone były m.in. szkoły i szpitale. Kapłani z Iraku nieśli Ewangelię do sąsiednich krajów. Istniały 220 diecezje. Muzułmanie po przybyciu rozpoczęli prześladowania. Męczeństwo jest nieodłączne od Kościoła, od początku, aż do teraz.

Liturgia w Iraku jest pierwotna, starożytna. Akcent położony jest na obecność i działanie Ducha Świętego, co przejął również Sobór Watykański II. Komunia św. jest udzielana na rękę. Szczególnym znakiem regionu jest mistyczna duchowość. Kościół od początku nie był związany z żadną władzą. Ciągłe prześladowania spowodowały, że nie ma miejsce na rutynę, chrześcijanie dokonują heroicznych aktów na wzór świętych męczenników.

Za czasów dyktatury Saddama Husajna Kościół był kontrolowany, był bezpieczny, ale nie był wolny. Obecnie panuje wolność, jednak nie ma w kraju bezpieczeństwa i stabilizacji. Z liczby 1 miliona chrześcijan pozostało 200-400 tys. w wyniku emigracji. Amerykanie nie przyczynili się do poprawy sytuacji w kraju, przybyli ze względu na własne interesy; zniszczyli kraj i otworzyli granice, co spowodowało przybycie ekstremistów islamskich. Więzienia zostały otwarte, policja rozwiązana – panuje bezprawie i brak kontroli. Fundamentaliści zaczęli napadać na Amerykanów, jak również na mieszkańców – chrześcijan utożsamianych z pogańskim zachodem, który prowadzi krucjatę przeciw muzułmanom w Iraku i Afganistanie, wywożąc ropę naftową bogaci się, gdy tymczasem Arabowie biednieją. Fundamentaliści uważają, że w chrześcijaństwie Biblia została zmieniona, sfałszowana. Twierdzą, że wiara w Trójcę św. prowadzi do politeizmu, przez co uważają ich za niewierzących dopóki nie przejdą na Islam. W Koranie wskazują na wersety wrogie chrześcijaństwu. Od 2005r. doszło do napadów na 52 kościoły, zabito dziewięciuset chrześcijan, w tym arcybiskupa z Mosulu, pięciu kapłanów, zaatakowano katedrę w Bagdadzie, mimo iż znajduje się on w regionie mocno strzeżonym. Zaczęto tam strzelać do ludzi, wówczas dwóch kapłanów zaproponowało oddanie życia, by oszczędzić wiernych – niezwłocznie ich zastrzelono. Chrześcijanie są porywani, czasem za wykup fundamentaliści żądają nawet 100 tysięcy dolarów; otrzymują listy nakazujące opuszczenie Mosulu, Bagdadu i innych miast. Żołnierze i policja żyje w ciągłym strachu.

Podsumowując abp Sako prosił o pomoc - powiedział, że chrześcijanie w Iraku są w mniejszości i liczą na wsparcie modlitewne i solidarność. W dwudziesto siedmio milionowym kraju jest obecnie 12 diecezji. Potrzebuje on pomocy ze strony silnego Kościoła w Polsce. Po niedawnym incydencie spalenia Koranu przez protestanckiego pastora zamordowano 50 chrześcijan, a 67 trafiło do szpitali i poniosło dotkliwe rany. Arcybiskup podając nam za przykład ich heroizm wezwał nas do odwagi - która jak stwierdził - powinna być częścią powołania kapłańskiego.

Arcybiskup przybył do Polski na zaproszenie stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Oprócz wizyty w naszym seminarium 11 listopada odwiedził Łowicz i Kutno, gdzie podczas Mszy św. mówił o tragicznym losie chrześcijan w Iraku, następnie Poznań, gdzie odbyła się m.in. Droga Krzyżowa Kościoła Prześladowanego. 14 listopada w Warszawie abp Sako koncelebrował Mszę św. w kościele Świętego Krzyża, a później wziął udział w programie telewizyjnym Między Ziemią a Niebem. W kolejnych dniach arcybiskup z Iraku będzie mówił o prześladowaniach irackich chrześcijan podczas spotkań modlitewnych w Krakowie. 17 listopada, powrócił do Warszawy, skąd odleciał do Iraku. 

 

 
Spotkanie Arcybiskupa z klerykami na Auli seminaryjnej.