Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Serdecznie zapraszamy wszystkich na AKATYST.

Jest to nabożeństwo maryjne oparte na starożytnym hymnie ku czci Najświętszej Maryi Panny, które odbędzie się w  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia (środa) 2010r. o godzinie 19.30.
Nabożeństwo poprowadzi wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

Kościół seminaryjny pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - Częstochowa, ul. św. Barbary 41.