Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Podczas uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił krzyż misyjny (zawierający relikwie Krzyża Świętego), który będzie perygrynował po wszystkich parafiach archidiecezji częstochowskiej. Dzień wcześniej, tj. w sobotę 20. listopada, w kościele seminaryjnym, Ksiądz Arcybiskup dokonał aktu uroczystego posłania kapłanów-misjonarzy. Misjonarze będą głosić misje ewangelizacyjne we wspólnotach parafialnych. Misje te będą duchowym przygotowaniem do perygrynacji Krzyża Świętego.


Ksiądz Arcybiskup wręcza każdemu kapłanowi głoszącemu misje krzyż oraz stułę.