Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Podczas uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak poświęcił krzyż misyjny (zawierający relikwie Krzyża Świętego), który będzie perygrynował po wszystkich parafiach archidiecezji częstochowskiej. Dzień wcześniej, tj. w sobotę 20. listopada, w kościele seminaryjnym, Ksiądz Arcybiskup dokonał aktu uroczystego posłania kapłanów-misjonarzy. Misjonarze będą głosić misje ewangelizacyjne we wspólnotach parafialnych. Misje te będą duchowym przygotowaniem do perygrynacji Krzyża Świętego.


Ksiądz Arcybiskup wręcza każdemu kapłanowi głoszącemu misje krzyż oraz stułę.