Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 27 listopada br. w auli seminaryjnej im. Jana Pawła II odbyło się sympozjum katechetyczne na temat: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną w kościele seminaryjnym. Przewodniczył jej Abiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Arcybiskup dokonał aktu poświęcania Cudownych Medalików związanych z objawieniami św. Katarzyny Laboure.

Prelegentami podczas sympozjum byli ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek, ks. dr hab. Wojciech Pikor, ks. dr hab. Jan Kochel, ks. dr Włodzimierz Cyran, bp prof. dr hab. Antoni Długosz .Wykładowcy wskazywali na znaczenie Słowa Bożego w różnych aspektach życia: lectio divina, katechezy itp.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Wydział Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i nasze Seminarium.


Wykłady i prelekcje odbywały się w seminaryjnej auli.