Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 27 listopada br. w auli seminaryjnej im. Jana Pawła II odbyło się sympozjum katechetyczne na temat: „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Sympozjum rozpoczęło się Mszą Świętą odprawioną w kościele seminaryjnym. Przewodniczył jej Abiskup metropolita częstochowski Stanisław Nowak. Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Arcybiskup dokonał aktu poświęcania Cudownych Medalików związanych z objawieniami św. Katarzyny Laboure.

Prelegentami podczas sympozjum byli ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek, ks. dr hab. Wojciech Pikor, ks. dr hab. Jan Kochel, ks. dr Włodzimierz Cyran, bp prof. dr hab. Antoni Długosz .Wykładowcy wskazywali na znaczenie Słowa Bożego w różnych aspektach życia: lectio divina, katechezy itp.

Sympozjum zostało zorganizowane przez Wydział Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i nasze Seminarium.


Wykłady i prelekcje odbywały się w seminaryjnej auli.