Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 8 grudnia br. odbył się w naszym seminarium Akatyst ku czci Bogurodzicy. Jest to jedna z najstarszych form nabożeństw maryjnych. To Oficjum wotywne zaczerpnięte z liturgii bizantyjskiej, szybko zaadaptowane do liturgii obrządku łacińskiego, powstało prawdopodobnie na przełomie V i VI wieku.

 

Przygotowane kadzidło potrzebne do nabożeństwa

„Akatyst” śpiewany jest „akathinen”, czyli z greckiego: „na stojąco”, stąd nazwa. Jest to hymniczny utwór zbudowany z 24 strof, z których każda rozpoczyna się kolejną literą alfabetu. Perfekcja konstrukcji strukturalnej poematu jest jednak drugorzędna. Najważniejsza jest głęboka i niezwykle mistyczna treść teologiczna przekazana słowami pieśni. Hymn opowiada historię Wcielenia Słowa Bożego, macierzyństwa Maryi i Narodzenia się Chrystusa. Po krótkim wprowadzeniu w biblijną historię następuje podniosły śpiew uwielbienia Bogarodzicy, rozpoczynający się radosnym „Witaj” – „Ave”, nawiązujący do uwielbienia anielskiego. Akatyst jest znakomitym przykładem bizantyjskiej poezji religijnej, języka liturgii Kościoła wschodniego. Autor posługuje się niezwykle subtelnymi i wyszukanymi figurami i określeniami Matki Pana i tego, co przez Nią się dokonało, plastycznie maluje obraz wydarzeń historii zbawienia, ale przede wszystkim składa wraz z Niebem i Ziemią uwielbienie Dziewiczej Matce i Jej Boskiemu Synowi.

Akatyst celebruje się przed ikoną Bogurodzicy, wśród światła świec i wśród dymu kadzidła, które są obrazem Bożej Chwały i pozwalają nam zjednoczyć się w uwielbieniu z pieśnią zastępów anielskich, złączyć naszą liturgię ziemską Boską liturgią niebiańską.  


Procesja wyjścia