Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dnia 8 grudnia br. odbył się w naszym seminarium Akatyst ku czci Bogurodzicy. Jest to jedna z najstarszych form nabożeństw maryjnych. To Oficjum wotywne zaczerpnięte z liturgii bizantyjskiej, szybko zaadaptowane do liturgii obrządku łacińskiego, powstało prawdopodobnie na przełomie V i VI wieku.

 

Przygotowane kadzidło potrzebne do nabożeństwa

„Akatyst” śpiewany jest „akathinen”, czyli z greckiego: „na stojąco”, stąd nazwa. Jest to hymniczny utwór zbudowany z 24 strof, z których każda rozpoczyna się kolejną literą alfabetu. Perfekcja konstrukcji strukturalnej poematu jest jednak drugorzędna. Najważniejsza jest głęboka i niezwykle mistyczna treść teologiczna przekazana słowami pieśni. Hymn opowiada historię Wcielenia Słowa Bożego, macierzyństwa Maryi i Narodzenia się Chrystusa. Po krótkim wprowadzeniu w biblijną historię następuje podniosły śpiew uwielbienia Bogarodzicy, rozpoczynający się radosnym „Witaj” – „Ave”, nawiązujący do uwielbienia anielskiego. Akatyst jest znakomitym przykładem bizantyjskiej poezji religijnej, języka liturgii Kościoła wschodniego. Autor posługuje się niezwykle subtelnymi i wyszukanymi figurami i określeniami Matki Pana i tego, co przez Nią się dokonało, plastycznie maluje obraz wydarzeń historii zbawienia, ale przede wszystkim składa wraz z Niebem i Ziemią uwielbienie Dziewiczej Matce i Jej Boskiemu Synowi.

Akatyst celebruje się przed ikoną Bogurodzicy, wśród światła świec i wśród dymu kadzidła, które są obrazem Bożej Chwały i pozwalają nam zjednoczyć się w uwielbieniu z pieśnią zastępów anielskich, złączyć naszą liturgię ziemską Boską liturgią niebiańską.  


Procesja wyjścia