Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów i studentów na rekolekcje młodzieżowe.
Hasłem przewodnim rekolekcji będzie rozmowa uczniów z Jezusem:

„NAUCZYCIELU - GDZIE MIESZKASZ? CHODŹCIE, A ZOBACZYCIE!"

TERMIN REKOLEKCJI: 26-29 STYCZNIA 2011 R.
Początek 26 stycznia (środa) o godz. 17.00, a koniec 29 stycznia (sobota) o godz. 10.00. Koszt udziału w rekolekcjach: 80 zł od osoby. Prosimy, aby młodzież przywiozła ze sobą śpiwory, Pismo Święte, instrumenty muzyczne (dotyczy osób grających).

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2011 r. za pośrednictwem duszpasterzy z parafii, katechetów szkolnych lub bezpo-średnio w seminarium.
W przypadku większej ilości chętnych kartę zgłoszenia można powielić dla każdego z uczestników.
Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
zgloszenie.jpg jpg 2,08 MB Pobierz