Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 29 listopada - 3 grudnia, na prośbę Stolicy Apostolskiej, w naszym seminarium gościliśmy uczestników rekolekcji zamkniętych, organizowanych przez Papieską Radę "Cor Unum". Wśród nich znajdowali się kardynałowie, biskupi, kapłani i świeccy całej Europy. Uczestnicy zastanawiali się nad tajemnicą posługi charytatywnej. Rekolekcje prowadziła kobieta, m. Theresa Brenninkmeijer, cysterka, przełożona opactwa "Serce Maryi" w Danii. Na zakończenie tych dni odbył się uroczysty obiad w refektarzu seminaryjnym. Całemu zgromadzeniu dostojnych gości z Europy przewodniczył Kardynał Paul Josef Cordes - dawny przewodniczący Papieskiej Rady "Cor Unum". W tym czasie nasi klerycy pojechali do swoich domów, zostali tylko alumni roku I, którzy posługiwali przez tych kilka dni. Dziękujemy Bogu za te błogosławione chwile spotkania z Nim i z drugim człowiekiem!