Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 29 listopada - 3 grudnia, na prośbę Stolicy Apostolskiej, w naszym seminarium gościliśmy uczestników rekolekcji zamkniętych, organizowanych przez Papieską Radę "Cor Unum". Wśród nich znajdowali się kardynałowie, biskupi, kapłani i świeccy całej Europy. Uczestnicy zastanawiali się nad tajemnicą posługi charytatywnej. Rekolekcje prowadziła kobieta, m. Theresa Brenninkmeijer, cysterka, przełożona opactwa "Serce Maryi" w Danii. Na zakończenie tych dni odbył się uroczysty obiad w refektarzu seminaryjnym. Całemu zgromadzeniu dostojnych gości z Europy przewodniczył Kardynał Paul Josef Cordes - dawny przewodniczący Papieskiej Rady "Cor Unum". W tym czasie nasi klerycy pojechali do swoich domów, zostali tylko alumni roku I, którzy posługiwali przez tych kilka dni. Dziękujemy Bogu za te błogosławione chwile spotkania z Nim i z drugim człowiekiem!