Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniach 29 listopada - 3 grudnia, na prośbę Stolicy Apostolskiej, w naszym seminarium gościliśmy uczestników rekolekcji zamkniętych, organizowanych przez Papieską Radę "Cor Unum". Wśród nich znajdowali się kardynałowie, biskupi, kapłani i świeccy całej Europy. Uczestnicy zastanawiali się nad tajemnicą posługi charytatywnej. Rekolekcje prowadziła kobieta, m. Theresa Brenninkmeijer, cysterka, przełożona opactwa "Serce Maryi" w Danii. Na zakończenie tych dni odbył się uroczysty obiad w refektarzu seminaryjnym. Całemu zgromadzeniu dostojnych gości z Europy przewodniczył Kardynał Paul Josef Cordes - dawny przewodniczący Papieskiej Rady "Cor Unum". W tym czasie nasi klerycy pojechali do swoich domów, zostali tylko alumni roku I, którzy posługiwali przez tych kilka dni. Dziękujemy Bogu za te błogosławione chwile spotkania z Nim i z drugim człowiekiem!