Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego oraz Msza św. o jedność chrześcijan złożyły się na program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Częstochowie, który będzie obchodzony pod hasłem: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42), w dniach 18-25 stycznia. W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego odbędzie się 23 stycznia o godz. 16.30 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas którego homilię wygłosi ks. radca Krzysztof Góral, administrator parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie, a uczestniczyć będą proboszczowie i przedstawiciele bratnich wspólnot chrześcijańskich, klerycy V roku naszego seminarium oraz wierni z parafii. Nabożeństwu przewodniczył będzie ks. Andrzej Sobota, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. 25 stycznia o godz. 18 Mszę św. o jedność chrześcijan odprawi w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.