Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego oraz Msza św. o jedność chrześcijan złożyły się na program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Częstochowie, który będzie obchodzony pod hasłem: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42), w dniach 18-25 stycznia. W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego odbędzie się 23 stycznia o godz. 16.30 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas którego homilię wygłosi ks. radca Krzysztof Góral, administrator parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie, a uczestniczyć będą proboszczowie i przedstawiciele bratnich wspólnot chrześcijańskich, klerycy V roku naszego seminarium oraz wierni z parafii. Nabożeństwu przewodniczył będzie ks. Andrzej Sobota, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie. 25 stycznia o godz. 18 Mszę św. o jedność chrześcijan odprawi w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.