Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Ostatnim koncertem z tegorocznej serii „Z kolędą po Częstochowie…” był koncert kolęd tradycyjnych w wykonaniu Chóru Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Koncert odbył się w niedzielę 30 stycznia Br. w kościele seminaryjnym. Chór wykonał kilkanaście tradycyjnych kolęd w opracowaniu ks. Marka Cisowskiego, który przygotował całość występu i dyrygował chórem. Słowo wprowadzające wygłosił ks. Piotr Zaborski, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji częstochowskiej. W koncercie wziął również udział o. Nikodem Kilar, ogólnopolski duszpasterz ludzi odpowiedzialnych za śpiew i muzykę liturgiczną. Po raz drugi alumni dedykowali swój występ podopiecznym Domu Małych Dzieci im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Dzieci były zresztą honorowymi gośćmi koncertu, a także przygotowały na tę okazję krótkie sceny o Bożym Narodzeniu. Kościół seminaryjny wypełniony był po brzegi, uczestnicy nie tylko nagrodzili gromkimi brawami wykonawców, ale w ramach kwesty ofiarnie wsparli zimowy wypoczynek dzieci z Domu Dziecka.