Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Ostatnim koncertem z tegorocznej serii „Z kolędą po Częstochowie…” był koncert kolęd tradycyjnych w wykonaniu Chóru Alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Koncert odbył się w niedzielę 30 stycznia Br. w kościele seminaryjnym. Chór wykonał kilkanaście tradycyjnych kolęd w opracowaniu ks. Marka Cisowskiego, który przygotował całość występu i dyrygował chórem. Słowo wprowadzające wygłosił ks. Piotr Zaborski, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji częstochowskiej. W koncercie wziął również udział o. Nikodem Kilar, ogólnopolski duszpasterz ludzi odpowiedzialnych za śpiew i muzykę liturgiczną. Po raz drugi alumni dedykowali swój występ podopiecznym Domu Małych Dzieci im. bł. Edmunda Bojanowskiego. Dzieci były zresztą honorowymi gośćmi koncertu, a także przygotowały na tę okazję krótkie sceny o Bożym Narodzeniu. Kościół seminaryjny wypełniony był po brzegi, uczestnicy nie tylko nagrodzili gromkimi brawami wykonawców, ale w ramach kwesty ofiarnie wsparli zimowy wypoczynek dzieci z Domu Dziecka.