Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniu 15. stycznia br. w naszym seminarium odbyły się warsztaty muzyczno-liturgiczne prowadzone przez kl. Mateusza Ociepkę. Uczestnicy podzieleni na cztery sekcje głosowe (sopran, alt, tenor, bas)  przygotowywali się od samego rana, by wyśpiewać chwałę Panu podczas Mszy św. o godz. 17.30. O godz. 11. warsztatowicze wraz z klerykami mieli możliwość wysłuchania prelekcji gościa specjalnego warsztatów o. Tomasza Grabowskiego OP – dyrektora Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie. Nasz Gość zgodził się również by celebrować Mszę św. kończącą spotkanie z muzyką w seminarium.


kl. Mateusz Ociepka - odpowiedzialny za przedsięwzięcie w trakcie pracy z gośćmi.


o. Tomasza Grabowski wygłasza konfernecję