Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniu 15. stycznia br. w naszym seminarium odbyły się warsztaty muzyczno-liturgiczne prowadzone przez kl. Mateusza Ociepkę. Uczestnicy podzieleni na cztery sekcje głosowe (sopran, alt, tenor, bas)  przygotowywali się od samego rana, by wyśpiewać chwałę Panu podczas Mszy św. o godz. 17.30. O godz. 11. warsztatowicze wraz z klerykami mieli możliwość wysłuchania prelekcji gościa specjalnego warsztatów o. Tomasza Grabowskiego OP – dyrektora Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w Krakowie. Nasz Gość zgodził się również by celebrować Mszę św. kończącą spotkanie z muzyką w seminarium.


kl. Mateusz Ociepka - odpowiedzialny za przedsięwzięcie w trakcie pracy z gośćmi.


o. Tomasza Grabowski wygłasza konfernecję