Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Dnia 16. stycznia gościliśmy w naszym seminarium przedstawiciela Kościoła prawosławnego na Cyprze oraz panią kurator oświaty Nikozji wraz z mężem. O godz. 18 mieliśmy możliwość wysłuchania świadectwa dotyczącego prześladowań chrześcijan przez muzułmanów na terenie Cypru. W roku 1974 wojska tureckie, pod pretekstem pomocy w stłumieniu powstania przeciwko władcy Makariosowi III, wkroczyły na teren niepodległego państwa cypryjskiego zajmując ok. 40 % terytorium Cypru. Nasi goście musieli wraz z tysiącami innych mieszkańców uchodzić na południe. Prześladowania chrześcijan obrządku prawosławnego na terenach okupowanych przez Turcję trwają do dnia dzisiejszego.