Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dn. 16 lutego br. odbył się egzamin magisterski księży diakonów naszego seminarium. Rozpoczął się on o godz. 9 wspólną modlitwą do Ducha Świętego. Do egzaminu podeszło czternastu diakonów, wszyscy ukończyli go z pozytywnym wynikiem. Egzaminowani otrzymywali pytania z różnych dziedzin teologii, jak biblistyka, czy teologia fundamentalna. Skład komisji egzaminacyjnej przedstawiał się następująco: przewodniczący ks. dr. hab. W. Zyzak – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. rektor dr. Andrzej Przybylski, ks. dr. hab. S. Włodarczyk, ks. dr. hab. S. Zieliński, ks. dr. Teofil Siudy, ks dr. Paweł Sobuś, ks. pref. dr. Marcin Święch oraz ksiądz będący promotorem egzaminowanego. Aby pełnoprawnie korzystać z tytułu magistra księża diakoni muszą jeszcze poczekać na akceptację prac naukowych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.