Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Dn. 16 lutego br. odbył się egzamin magisterski księży diakonów naszego seminarium. Rozpoczął się on o godz. 9 wspólną modlitwą do Ducha Świętego. Do egzaminu podeszło czternastu diakonów, wszyscy ukończyli go z pozytywnym wynikiem. Egzaminowani otrzymywali pytania z różnych dziedzin teologii, jak biblistyka, czy teologia fundamentalna. Skład komisji egzaminacyjnej przedstawiał się następująco: przewodniczący ks. dr. hab. W. Zyzak – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. rektor dr. Andrzej Przybylski, ks. dr. hab. S. Włodarczyk, ks. dr. hab. S. Zieliński, ks. dr. Teofil Siudy, ks dr. Paweł Sobuś, ks. pref. dr. Marcin Święch oraz ksiądz będący promotorem egzaminowanego. Aby pełnoprawnie korzystać z tytułu magistra księża diakoni muszą jeszcze poczekać na akceptację prac naukowych przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.