Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 13-14 lutego br. w naszym seminarium przeżywaliśmy perygrynację relikwii Krzyża Świętego. Mszy św. na powitanie relikwii przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak. Podczas Eucharystii ks. rektor Andrzej Przybylski w imieniu całej wspólnoty złożył przysięgę wierności Krzyżowi. Całonocne czuwanie poprzedziło nabożeństwo Gorzkich Żali. O północy wszyscy klerycy zebrali się na uroczystym celebrowania Godziny Czytań. Rano modlitwę przy Krzyżu przejęły grupy modlitewne – śpiewanie pieśni i głośne rozważania związane z Męką Pańską zamieniały się nieraz w cichą, indywidualną adorację. W południe liturgię Drogi Krzyżowej poprowadził ks. prokurator Janusz Parkitny. O godz. 15 odbyła sie Msza św., będąca zwieńczeniem perygrynacji. Celebrował ją ks. rektor Andrzej Przybylski. Adoracja Relikwii pobudziła nas do głębokiej refleksji na temat sensu cierpienia oraz miejsca Krzyża Świętego w naszym życiu, życiu osób przygotowujących się do kapłaństwa, gdyż, jak powiedział Abraham a Santa Clara, "Nie ma innego mostu do nieba jak Krzyż ".