Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 13-14 lutego br. w naszym seminarium przeżywaliśmy perygrynację relikwii Krzyża Świętego. Mszy św. na powitanie relikwii przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak. Podczas Eucharystii ks. rektor Andrzej Przybylski w imieniu całej wspólnoty złożył przysięgę wierności Krzyżowi. Całonocne czuwanie poprzedziło nabożeństwo Gorzkich Żali. O północy wszyscy klerycy zebrali się na uroczystym celebrowania Godziny Czytań. Rano modlitwę przy Krzyżu przejęły grupy modlitewne – śpiewanie pieśni i głośne rozważania związane z Męką Pańską zamieniały się nieraz w cichą, indywidualną adorację. W południe liturgię Drogi Krzyżowej poprowadził ks. prokurator Janusz Parkitny. O godz. 15 odbyła sie Msza św., będąca zwieńczeniem perygrynacji. Celebrował ją ks. rektor Andrzej Przybylski. Adoracja Relikwii pobudziła nas do głębokiej refleksji na temat sensu cierpienia oraz miejsca Krzyża Świętego w naszym życiu, życiu osób przygotowujących się do kapłaństwa, gdyż, jak powiedział Abraham a Santa Clara, "Nie ma innego mostu do nieba jak Krzyż ".