Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
28 lutego i 1 marca br. Radio Maryja transmitowało Msze św. z naszego seminarium. Pierwszej z nich przewodniczył ks. Tomasz Turczyn - prefekt alumnów, a homilię wygłosił ks. Paweł Dzierzkowski - ojciec duchowny. Drugiego dnia Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Święch – prefekt studiów, a homilię wygłosił ks. Remigiusz Lota - ojciec duchowny. Również 1 marca ks. Adam Fogelman – prefekt alumnów i wykładowca, wygłosił katechezę pt. "Jak formować kapłanów dla współczesnego świata w świetle słów Jana Pawła II skierowanych do kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie".