Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 9-12 marca br. odbyły się w naszym seminarium rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził ks. Zbigniew Skuza – prefekt alumnów i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym im. Papieża Jana Pawła II w Łomży. Rozważania były oparte na tekstach Pisma Świętego o podróży Pana Jezusa z uczniami z Cezarei Filipowej do Jerozolimy. Rekolekcje zakończyły się Mszą św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu klerykom roku III i IV, której przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.