Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
W dniach 9-12 marca br. odbyły się w naszym seminarium rekolekcje wielkopostne, które przeprowadził ks. Zbigniew Skuza – prefekt alumnów i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym im. Papieża Jana Pawła II w Łomży. Rozważania były oparte na tekstach Pisma Świętego o podróży Pana Jezusa z uczniami z Cezarei Filipowej do Jerozolimy. Rekolekcje zakończyły się Mszą św. z udzieleniem posług lektoratu i akolitatu klerykom roku III i IV, której przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.