Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

... Któż z nas nie wzdycha na myśl o wakacjach... Otóż dla wszystkich, których pożera tęsknota za wakacyjną beztroską mamy dobrą wiadomość:

WAKACJE JUŻ ZA ROK!

A dzieli nas od nich jedynie... uroczyście rozpoczęty rok formacyjny 2011/2012!

Wiadomo, że początki są najważniejsze, dlatego nasze całoroczne zmagania naukowo-formacyjne rozpoczęliśmy w Imię Chrystusa - Mszą świętą celebrowana pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka.

A skoro mówimy o roku formacyjnym, to i o wykładach wspomnieć należy... a takich, jak ten inauguracyjny - wygłoszony przez Ks. dra Jacka Kapuścińskiego - powinniśmy życzyć sobie na każdy dzień! Wykładowca zabrał nas w pasjonujacą podróż po nienzanych szerzej zakątkach seminaryjnego życia w latach PRL-u... oczywiscie nie obyło się bez anegdot, ciekawych wspomnień i świadectw. Po tym miały miejsce wystąpienia licznie zebranych gości i reprezentantów prężnie rozwijającego się częstochowskiego świata naukowego i kulturowego.

Jednak najbardziej podniosłym momentem, jak każdego roku, była z pewnościa immatrykulacja nowcyh klerków. Bo oto szesnastka młodych, odważnych mężczyzn wypowiedziała swoje donośne i płynące ze szczerego serca, pierwsze: "TAK!" i tym samym została włączona w szeregi kleryckiej braci. A jakie to uczucie wypowiadać słowa przyrzeczenia patrząc w oczy wzruszonych księży proboszczów, przełożonych i starszych alumnów? Jak to jest - otrzymywać indeks wyższej uczelni z rąk samego Księdza Arcybiskupa? O to zapytajcie alumnów roku pierwszego, lub... przekonajcie się sami - czekamy na was juz za rok!

Obejrzyj zdjęcia!

kl. Tomasz Podlewski