Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
... "Kisić kapustę" - to brzmi dumnie…

W toku naszej specyficznej formacji do kapłaństwa (która ludziom "z zewnątrz" kojarzy się zazwyczaj z nieustanną  modlitwą, a co najwyżej ze ślęczeniem nad książkami) przychodzi także nieunikniony czas wzmożonej pracy fizycznej. Okres ten nazywany jest często „akcją ziemniaczaną”. Wtedy to grupa „zaprawionych w bojach” kleryków pod przewodnictwem Księdza Prokuratora wyrusza w teren naszej archidiecezji, by - korzystając z ofiarności diecezjan - powrócić ubogacona o całą masę "owoców ziemi i pracy rąk ludzkich". Wśród wspomnianych dóbr można znaleźć także kapustę, o której losach będzie mowa już "za chwilę".

Także w tym roku nadszedł dzień, w którym nasi Najmłodsi Bracia udali się do tajemniczych pomieszczeń znajdujących się  w mrocznych podziemiach seminarium. A było to rankiem, pewnej październikowej soboty... To właśnie tam rokrocznie ważą się losy wspomnianej kapusty. "Propedeutyczni" klerycy ogołacają ją ze zbędnych liści oraz biorą udział w skomplikowanym procesie szatkowania. Tak przygotowaną masę zanoszą do innego pomieszczenia, gdzie czekają na nich pozostali wtajemniczeni bracia wraz ze specjalistkami w tej branży tj. Paniami kucharkami... One to doglądają i kontrolują tę ostateczną fazę procesu kiszenia, którego punktem kulminacyjnym jest deptanie odpowiednio przyprawionej i podanej w konkretnej ilości kapusty, uginającej się pod rytmicznymi skokami w specjalnych beczkach.

Trzeba przyznać, że to cykliczne wydarzenie odgrywa ogromną rolę w naszym życiu seminaryjnym. Dzięki niemu możemy rozkoszować się smakiem wielu potraw przygotowywanych z tej sporządzonej misternie i według ściśle dopracowanych receptur, kiszonej kapusty. Wszystkim braciom biorącym udział w akcji, za ich wytrwałość i heroiczne poświęcenie - dziękujemy! I życzymy smacznego...

 

Nie zapomnijcie obejrzeć zdjęć

 

kl. Amadeusz Jagieła