Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Po powrocie alumnów z kwesty na diecezjalnych cmentarzach, w dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, cała Wspólnota Seminaryjna udała się do Bazyliki Archikatedralnej.

Celem, jak co roku, było uczestnictwo w Eucharystii ofiarowanej za zmarłych biskupów naszej archidiecezji, odprawionej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. W swojej homilii zwrócił On szczególną uwagę na wielkie błogosławieństwo, jakim jest dla Kościoła czyściec, czyli "miejsce", w którym dusze poddane zbawczemu oczyszczeniu, mają już pewność rychłego obcowania z Bogiem twarzą w twarz. Wyjątkowy wymiar naszej modlitwy podkreśliła procesja do pięciu stacji - bocznych kaplic - podążająca wzdłuż naw bocznych, w kierunku krypty biskupów częstochowskich. Tam też zakończyła się uroczysta liturgia. Jednak nasza modlitwa nie kończy się wraz z opuszczeniem krypty...

Zapraszamy do galerii

kl. Amadeusz Jagieła