Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
Po powrocie alumnów z kwesty na diecezjalnych cmentarzach, w dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, cała Wspólnota Seminaryjna udała się do Bazyliki Archikatedralnej.

Celem, jak co roku, było uczestnictwo w Eucharystii ofiarowanej za zmarłych biskupów naszej archidiecezji, odprawionej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka. W swojej homilii zwrócił On szczególną uwagę na wielkie błogosławieństwo, jakim jest dla Kościoła czyściec, czyli "miejsce", w którym dusze poddane zbawczemu oczyszczeniu, mają już pewność rychłego obcowania z Bogiem twarzą w twarz. Wyjątkowy wymiar naszej modlitwy podkreśliła procesja do pięciu stacji - bocznych kaplic - podążająca wzdłuż naw bocznych, w kierunku krypty biskupów częstochowskich. Tam też zakończyła się uroczysta liturgia. Jednak nasza modlitwa nie kończy się wraz z opuszczeniem krypty...

Zapraszamy do galerii

kl. Amadeusz Jagieła