Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów
- Bądźmy ludźmi, którzy nie tyle znają Boga, ale Go szukają – wzywał w sobotni listopadowy wieczór, na początku Dnia Skupienia w naszym seminarium, ks. dr Jacek Marciniec. Słowa te stanowiły dobre preludium do przyjęcia dawki duchowego oddychania w czasie niecałej doby z kleryckiego życia.

 - Bóg ukrywa się w tych, którzy się źle mają. Ludzie ubodzy są uprzywilejowanymi dziedzicami królestwa – w taki sposób ks. Jacek, wykładowca w seminarium oraz diecezjalny duszpasterz osób chorych i niepełnosprawnych (związany ze Wspólnotą Betel), zwrócił naszą uwagę na sytuację osób, które często znajdują się na marginesie ludzkiego zainteresowania. To w nich bowiem odnajdujemy Chrystusa ubogiego. Do nich powinniśmy wychodzić dzięki chrześcijańskiemu odruchowi serca, z miłosierdziem, które wymaga, a nie jest tylko powierzchowną litością.

 – Słaby potrzebuje silnego, ale i silny słabego. W ten sposób dokonuje się wymiana darów. Ubodzy mogą być dla nas nauczycielami wiary. Doświadczenie bliskości ludzi ubogich otwiera nas na nowe wymiary rzeczywistości – podkreślał Ksiądz Profesor. Jego konferencje i homilie, bogate w obrazy z życia, ukazały, jak ważne jest, by dziękować Bogu za to, czego się często na co dzień nie docenia: za dar zdrowych oczu czy nóg, w pełni sprawnego umysłu..

 Modlitwa „Ojcze nasz” odmówiona w czasie niedzielnej Eucharystii w kręgu wokół ołtarza uświadomiła nam na nowo odpowiedzialność za siebie nawzajem. Ta odpowiedzialność znajduje odniesienie także w stosunku do ubogich braci i sióstr. – W relacji osoby ofiarującej pomoc i osoby pomoc przyjmującej musi zaistnieć głęboka solidarność. Bez wymiany darów nastąpi wypalenie jednej ze stron. Może to nawet przybrać postać relacji: prześladowca-ofiara. W ubogich jest Duch Miłości, Duch Pana – to ich wielki dar wdzięczności za naszą postawę miłosierdzia – wskazał kaznodzieja.

 W niedzielne popołudnie, gdy Dzień Skupienia dobiegał końca, rekolekcjonista skierował do nas słowa zachęty, które podprowadzają ku życiowej realizacji. – Zróbmy tyle, ile możemy – to jest nasza misja. Nie chodzi często o wielkie rzeczy oraz o nasze poczucie zadowolenia. Mocą do działania obdarzy nas prawdziwy Bóg, ukryty w Najświętszym Sakramencie. Słowa ludzi ubogich to: „Jezu ufam Tobie” – oni często mają „tylko” tyle. I my żyjmy ufnością, że Bóg z nas nie zrezygnuje.

 

 

kl. Jacek Kijas