Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W zeszły czwartek wspólnota pierwszego roku naszego seminarium w ramach wyjazdów związanych z okresem propedeutycznym udała się z pielgrzymką do Raczyna oraz Wielunia.

We wsi Raczyn zwiedziliśmy kościół pw. św. Tekli z którym związanych jest dwoje błogosławionych naszej archidiecezji: ks. Ludwik Roch Gietyngier oraz s. Kanuta Chrobot. Bł. ks. Gietyngier był proboszczem tej parafii, natomiast bł. s. Kanuta została w niej ochrzczona oraz przystąpiła do pierwszej Komunii  Świętej. Oboje zginęli z rąk hitlerowców podczas II wojny światowej: ks. Roch w obozie zagłady w Dachau a s. Kanuta wraz z 10 innymi siostrami oddała swoje życie za mieszkańców Nowogródka.

Kolejnym punktem naszej wędrówki była kolegiata wieluńska, w której od 1640 r. znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia. Został on koronowany koronami papieskimi 5 września 1971 r. Konsekracji dokonał Prymas Stefan Wyszyński wraz z ówczesnym kardynałem Karolem Wojtyłą oraz biskupem częstochowskim Stefanem Barełą. Podczas krótkiej modlitwy przed tym cudownym obrazem zawierzyliśmy się opiece Matki Bożej.

Następnie wyruszyliśmy do klasztoru Sióstr Bernardynek. Matka przełożona opowiedziała nam jak wygląda życie 13 sióstr klauzurowych zamieszkujących ten klasztor. Jej bardzo osobiste świadectwo ukazało nam, jak ważna jest modlitwa wspólnotowa i jak wielkie łaski można w takiej modlitwie otrzymać. Świadectwo siostry stanowiło swoisty komentarz do słów Chrystusa: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich”. Warto abyśmy o tym pamiętali i nieustannie wspólnotowo omadlali się nawzajem.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

 
kl. Łukasz Ciesielski