Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Ukazał się nowy numer pisma kleryków naszego seminarium „Nasze Życie”. Treści w nim zawarte prezentuje redaktor naczelny pisma, dk. Damian Widera.


Pan nieustannie posyła nowe sługi na swoje żniwo. Seminarium każdego roku pod koniec semestru letniego żyje święceniami. Najpierw to święcenia diakonatu. Pod koniec ubiegłego roku akademickiego przyjęło je 14 kleryków piątego roku. Tydzień później 14 diakonów  przyjęło święcenia prezbiteratu. Jest to jasny znak, że Jezus troszczy się o swój lud ciągle dając mu nowych pasterzy.

W tym numerze „Naszego Życia” poznamy lepiej, czym jest diakonat. Nie skorzystamy tutaj z trudnych definicji, ani akademickich wywodów – sami diakoni opowiedzą o posłudze, którą przyjęli.

Zanim jednak przyjdzie czas na radość święceń, klerycy uczą się żyć we wspólnocie. W bieżącym wydaniu naszego seminaryjnego pisma podejmujemy temat komunii. Dotyczy ona naszej relacji z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem i samym sobą.

Wspólnota realizuje się także w przeróżnych ruchach w ramach Kościoła Katolickiego. O związkach bł. Jana Pawła II z KSM-em i Światowymi Dniami Młodzieży pisze dk. Adrian Dratwa. Klerycy Damian Krzyszkowski i Szymon Migalski wykorzystali wizytę w naszym seminarium gości z USA, aby dowiedzieć się nieco nt. formacji za oceanem. Dk. Mateusz  Ociepka przedstawia w artykule Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne, które gromadzą ludzi pragnących śpiewem wychwalać Pana. Najstarszy spośród seminaryjnych ceremoniarzy – dk. Grzegorz Borowik -  opowiada o darze benedykcji od papieskiego ceremoniarza. Skoro obraz wart jest tysiąca słów, to fotoreportaże w bieżącym numerze z powodzeniem zastępują dobrych kilkadziesiąt tysięcy znaków… Prezentujemy zatem zdjęcia ze święceń. Zapraszam ponadto do poznania treści działów stałych – działu sportowego, recenzji, powiastki biblijnej, świadectwa (tym razem z ewangelizacji wakacyjnej).

O nowy numer „Naszego Życia” pytajcie swoich proboszczów. Bezpłatne jego egzemplarze możecie też nabyć na furcie naszego seminarium, przy ul. św. Barbary 41.
                                   

kl. Jacek Kijas