Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

… tym pytaniem, skierowanym przez „starszego pana” do dwóch kleryków siedzących na ławce „w parku” rozpoczęła się Wieczornica upamiętniająca Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Tłem rozważań stała się opowieść wspomnianej już postaci „Syna Legionisty”, którą przeplatał śpiew pieśni patriotycznych w wykonaniu seminaryjnej scholi. Atmosferę wspomnień i refleksji pogłębił także duch polskich poetów, których dzieła wybrzmiały ze sceny przemienionej na ten czas późnojesiennym krajobrazem… A do – kończącej spotkanie – modlitwy za Ojczyznę (opartej na tekstach bł. ks. Jerzego Popiełuszki) przygotowało nas kazanie diakona Michała Zimnego, który pobudzając słuchaczy do troski i odpowiedzialności za wolność serc i sumień poruszył niejedno kleryckie i kapłańskie serce. Bogu niech będą dzięki za dar wolnej Polski. Modlitwą natomiast i życiem czyńmy wszystko, by owej Prawdziwej Wolności mogły zaznać przede wszystkim ludzkie dusze i sumienia – i to nie w granicach naszej Ojczyzny…
 

Zapraszamy do galerii

kl. Tomasz Podlewski