Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

… tym pytaniem, skierowanym przez „starszego pana” do dwóch kleryków siedzących na ławce „w parku” rozpoczęła się Wieczornica upamiętniająca Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Tłem rozważań stała się opowieść wspomnianej już postaci „Syna Legionisty”, którą przeplatał śpiew pieśni patriotycznych w wykonaniu seminaryjnej scholi. Atmosferę wspomnień i refleksji pogłębił także duch polskich poetów, których dzieła wybrzmiały ze sceny przemienionej na ten czas późnojesiennym krajobrazem… A do – kończącej spotkanie – modlitwy za Ojczyznę (opartej na tekstach bł. ks. Jerzego Popiełuszki) przygotowało nas kazanie diakona Michała Zimnego, który pobudzając słuchaczy do troski i odpowiedzialności za wolność serc i sumień poruszył niejedno kleryckie i kapłańskie serce. Bogu niech będą dzięki za dar wolnej Polski. Modlitwą natomiast i życiem czyńmy wszystko, by owej Prawdziwej Wolności mogły zaznać przede wszystkim ludzkie dusze i sumienia – i to nie w granicach naszej Ojczyzny…
 

Zapraszamy do galerii

kl. Tomasz Podlewski