Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 listopada zmarł w wieku 73 lat ksiądz prałat Grzegorz Ślęzak, wikariusz biskupi do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, diecezjany ojciec duchowny prezbiterów, członek Rady Kapłańskiej i wieloletni ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

Program uroczystości pogrzebowych:

  • Wystawienie trumny z ciałem nastąpi 19 listopada od godz. 15.00 w kościele seminaryjnym w Częstochowie przy ul. św. Barbary 41.
  • Niedziela, 20 listopada, o godz. 16.00 - Msza święta w kościele seminaryjnym
  • Poniedziałek, 21 listopada, o godz. 11.00 - Msza święta w parafii Św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach. Po Mszy świętej nastąpi złożenie trumny z ciałem w grobie na cmentarzu we Włodowicach.

ks. dr Andrzej Przybylski
rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Archidiecezji Częstochowskiej

Życiorys śp. O. Grzegorza Ślęzaka

Zdjęcia z uroczystości związanych z pożegnaniem śp. Ojca Grzegorza