Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W ramach cotygodniowego poznawania diecezji, klerycy I roku odwiedzili w Częstochowie siostry karmelitanki bose, siostry zawierzenia, oraz dom pamięci o ks. Kardynale Stefanie Wyszyńskim.


U sióstr karmelitanek odbyła się Msza święta. Przewodził jej ojciec Paweł, a kazanie wygłosił ks. Adam. Ksiądz prefekt podkreślił jak ważną rolę odgrywa seminarium w kształtowaniu nowych kapłanów. Seminarium uczy nas stylu kapłaństwa  oraz jak być dobrym człowiekiem - Nie ma dobrego kapłana, gdy nie ma dobrego człowieka. Ponad to ks. Prefekt wspomniał o klasztorach jako miejscach, gdzie możemy się nauczyć, jak oddać się całkowicie Bogu i żyć nim w XXI wieku. Poruszona została także kwestia modlitwy. Modlitwa to nasze pełne zaufanie i oddanie się Bogu – Modlitwa to miłość z serca człowieka, która płynie do serca Pana Boga. Kazanie ks. Adam zakończył ważnymi dla nas słowami – "Mistrzu naucz nas się modlić".


Po Mszy świętej udaliśmy się do rozmównicy Matki Bożej Królowej Polski, by poznać historię zakonu, oraz aktualne życie karmelitanek bosych. Charyzmatem zgromadzenia jest modlitwa wewnętrzna, którą siostry ofiarowują za kapłanów i osoby przygotowujące się do kapłaństwa, a także w intencji uświęcenia dusz. Siostry mówiły o zakonie używając terminów: „ życie ukryte w Bogu”, „ Miłość w sercu Kościoła”. Wspomniały także o duszpasterskim wymiarze ich służby.


U sióstr karmelitanek 16 dnia każdego miesiąca, odbywa się Msza św., na której osoby pragnące nosić szkaplerz, otrzymują go i zobowiązują się do modlitw przez wstawiennictwo Matki Bożej.


Następnym punktem naszej przedpołudniowej wędrówki było zgromadzanie sióstr zawierzenia, u których to pomodliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem. Po krótkiej adoracji udaliśmy się do domu pamięci o Prymasie Tysiąclecia. Zostaliśmy tam przywitani przez Panią Stanisławę Nowak, która 30 lat swojego życia spędziła przy kardynale. Pani Stanisława bardzo ciekawie opowiedziała nam historię życia kardynała Wyszyńskiego. Na planszach zawieszonych w galerii, mogliśmy również zobaczyć zdjęcia od najmłodszych lat życia kardynała aż do ostatnich dni Jego posługi kapłańskiej. Po poznaniu historii całego życia kardynała Stefana Wyszyńskiego, utwierdziliśmy się w przekonaniu, że był to człowiek ciepły w relacjach do drugiego człowieka, oraz wytrwały w wierze. Był on wielkim Polakiem.
 

Fotorelacja z wyprawy

kl. Darek Masztalerski