Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

"(...) jeden drobny gest - tak to się zaczyna!" - tymi słowami piosenki pt. "Lawina" przywitał uczestników zjazdu znany zespół ewangelizacyjny - Testimonium. I w ten sposób weszliśmy w temat przewodni XVIII Forum Młodych Archidiecezji Częstochowskiej (które odbyło się w naszej olszyńskiej "Świętej Puszczy" w dn. 18-20 XI 2011): "Nadchodzi czas Nowej Ewangelizacji! Bo i prawdą jest, że niejednokrotnie ten pierwszy kontakt z ludźmi, do których posyła nas Pan, zostaje nawiązany owym "pierwszym gestem" - wykonanym nie z poziomu "patrzącego z góry" nauczyciela, ale z perspektywy świadka Chrystusowej Miłości - bezinteresownej i niemającej względu na osoby. Dlatego właśnie spotkanie skupiało się wokół zagadnienia sposobów i metod głoszenia Dobrej Nowiny tam, gdzie młodzi niezbyt chętnie garną się do Kościoła.

Po koncercie zgromadziliśmy się w kaplicy, by do późna trwać w adoracyjnym uwielbieniu Chrystusa. I adoracji pewnie nie byłoby końca, jednak Ksiądz Robert słusznie powiedział nam, że "gdyby Aposotłowie po Zesłaniu Ducha Świętego dalej trwali w wieczerniku na modlitwie, a nie rozeszli się w różne strony, to ewngelizacja pewnie w ogóle by się nie ropoczęła. Dlatego Jezus powiedział: «Pożyteczne jest moje odejście» - byście nie siedzieli bez przerwy w ciepłej kapliczce, ale szli i z mocą głosili Boże Królestwo!"

W sobotę zaopiekowały się uczestnikami Siostry od Aniołów, które poprowadziły bardzo wartościowe warsztaty ewangelizacyjne. Później wybrano nowy Zarząd Archidiecezjalnego KSM-u, a wieczorem przybył do swych owieczek - Pasterz, Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak. Przewodniczył On Mszy świętej, w czasie której ośmioro młodych ludzi złożyło przyrzeczenia, wypowiedziało swoje: "Gotów!" i przystąpiło do grona KSM-owiczów.

Następnego dnia wszyscy uczestnicy Forum Młodych przybyli do częstochowskiej Bazyliki, by raz jeszcze - wspólnie z Księdzem Arcybiskupem, a także z Seminarium, Akcją Katolicką i wiernymi archidiecezji uczestniczyć w Mszy świętej z okazji uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata - patronalnego święta AK i KSM-u.

Serdecznie dziękujemy Ks. Rektorowi za umożliwienie klerykom: Adamowi i Tomaszowi wyjazdu na Forum Młodych. Gotów!

Nie zapomnijcie zajrzeć do galerii!

kl. Tomasz Podlewski