Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wspólnota braci z roku I, tegoroczny Adwent przeżywa w sposób szczególny. Jest to bowiem dla nich pierwszy "czas oczekiwania" w seminarium. Z tej okazji w kaplicy św. Stanisława Kostki, gdzie gromadzą się na modlitwie, urządzili adwentową dekorację.

Alumni po dyskusji na temat wystroju zdecydowali się na adwentowy wieniec. Jednak różne problemy przeszkodziły tym zamiarom i według "planu awaryjnego" zaczęli tworzyć adwentowe "schodki". Wyznaczeni alumni zdobyli u dziekana zgodę na wykorzystanie niektórych materiałów z magazynu, a dzięki pomocy sacelanów otrzymali inne niezbędne ozdoby.

– Nasza inicjatywa ma na celu ubogacenie przeżywanego od niedawna okresu Adwentu – mówi al. Andrzej, główny pomysłodawca.
– Stopnie, na których są umieszczone świece, symbolizują upływający (niestety szybko!) czas przygotowania do Świąt. W centralnym miejscu dekoracji umieszczony jest pusty żłóbek. Słoma wskazuje na te płaszczyzny naszego życia, które szczególnie potrzebują narodzin Jezusa. Naszemu W symbolu "roratki" towarzyszy nam Maryja, z którą każdego ranka wołamy: "Marana tha!" w czasie roratniej Mszy świętej.

Adwent to okres liturgiczny, w czasie którego Kościół przygotowuje się w sposób szczególny na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa – Paruzję. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – Wcielenia, które celebrujemy i świętujemy jako Boże Narodzenie.

 

Adwentowa dekoracja

Roraty
 

tekst i fotografie: kl. Darek Masztalerski