Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wspólnota braci z roku I, tegoroczny Adwent przeżywa w sposób szczególny. Jest to bowiem dla nich pierwszy "czas oczekiwania" w seminarium. Z tej okazji w kaplicy św. Stanisława Kostki, gdzie gromadzą się na modlitwie, urządzili adwentową dekorację.

Alumni po dyskusji na temat wystroju zdecydowali się na adwentowy wieniec. Jednak różne problemy przeszkodziły tym zamiarom i według "planu awaryjnego" zaczęli tworzyć adwentowe "schodki". Wyznaczeni alumni zdobyli u dziekana zgodę na wykorzystanie niektórych materiałów z magazynu, a dzięki pomocy sacelanów otrzymali inne niezbędne ozdoby.

– Nasza inicjatywa ma na celu ubogacenie przeżywanego od niedawna okresu Adwentu – mówi al. Andrzej, główny pomysłodawca.
– Stopnie, na których są umieszczone świece, symbolizują upływający (niestety szybko!) czas przygotowania do Świąt. W centralnym miejscu dekoracji umieszczony jest pusty żłóbek. Słoma wskazuje na te płaszczyzny naszego życia, które szczególnie potrzebują narodzin Jezusa. Naszemu W symbolu "roratki" towarzyszy nam Maryja, z którą każdego ranka wołamy: "Marana tha!" w czasie roratniej Mszy świętej.

Adwent to okres liturgiczny, w czasie którego Kościół przygotowuje się w sposób szczególny na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa – Paruzję. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – Wcielenia, które celebrujemy i świętujemy jako Boże Narodzenie.

 

Adwentowa dekoracja

Roraty
 

tekst i fotografie: kl. Darek Masztalerski