Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Nie ma chyba wśród nas osoby, która nie stanęła (i stale nie staje) w obliczu trudnych wyborów... - dlatego nieocenionym wprost darem Kościoła jest dla nas wstawiennictwo świętych patronów - szczególnie tych, którzy w swoim ziemskim życiu doświadczali problemów - zwłaszcza tak nam bliskich. Ważne jest także, by - wzywając wstawiennictwa świętych - stale pogłębiać wiedzę na temat ich życia i brać z nich przykład. Dlatego trzeci dzień grudnia zgromadził w seminaryjnym kościele, a później - w auli naszego seminarium, tak wielu katechetów świeckich i zakonnych, alumnów, diakonów i kapłanów - na czele z Arcybiskupem Stanisławem i księżmi z Wydziału Katechizacji Dzieci i Młodzieży oraz Szkół Katolickich Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. A wzorem, wokół którego krążyły nasze rozważania jest "Święty Maksymilian Maria Kolbe - patron trudnych wyborów" (jak informuje nas tytuł sympozjum katechetycznego).

Po uroczystej Eucharystii uczestnicy wzięli udział w wykładach.

"Za (...) heroicznym wyborem [Maksymiliana] szły tysiączne wybory, dokonywane w życiu młodzieńczym, zakonnym i kapłańskim, misjonarskim i redaktorskim (...), za które to wybory zyskał imię Szaleńca Niepokalanej." - mówił we wstępie Ksiądz Arcybiskup dr Stanisław Nowak.

Ważnymi gośćmi byli Ojcowie Franciszkanie Konwentualni: mgr lic. Stanisław Piętka i dr Mirosław Adaszkiewicz, którzy mówili nam kolejno o: "Śladach na ziemi - modlitwie i czynie Świętego Maksymiliana" oraz o jego "Maryjności". Ks. mgr lic. Krzysztof Jeziorowski (asystent kościelny Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” Archidiecezji Częstochowskiej) uświadamiał słuchaczom "Aktualność Rycerstwa Niepokalanej we współczesnych realiach", a ks. dr Andrzej Przybylski (rektor WSD), po naświetleniu "Trudności wychowawczych na katechezie", podał "Źródła i propozycje ich przezwyciężenia".

Sympozjum zakończyło się wczesnym popołudniem. Wspólnota seminaryjna dziękuje wykładowcom za przybliżenie postaci Ojca Maksymiliana i przełożenie świadectwa jego życia, na życie codzienne każdego z nas. Ojcze trudnych wyborów - módl się za nami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

kl. Tomasz Podlewski