Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

O działaniach związanych z ochroną życia w Polsce, opowiedział podczas wykładu w naszym seminarium jeden z liderów ruchu "pro-life".

Antoni Zięba - bo o nim mowa - jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Kilkadziesiąt razy spotkał się w swoim życiu z bł. Janem Pawłem II. M.in. dzięki jego zaangażowaniu zmieniła się w Polsce na lepsze sytuacja prawna, dotycząca ochrony życia ludzkiego.

W swoim wykładzie A. Zięba podkreślił rolę modlitwy, która powinna poprzedzać wszelkie działanie w służbie cywilizacji życia.

– Jednym z fundamentalnych twierdzeń w nauczaniu bł. Jana Pawła II było wezwanie do modlitwy. Wszelkie dobro, także w kwestiach związanych z życiem ludzkim, rozpoczyna się właśnie od modlitwy – stwierdził dr inż. Zięba.

Później prelegent przytoczył szczegółowe dane statystyczne, które wskazują, iż Polska jest liderem w zakresie zmian, służących ochronie życia w ostatnich latach. Wskaźniki te zawarte zostały w materiałach, jakie otrzymał każdy z uczestników spotkania. Nie zmienia to jednak faktu, iż wciąż potrzebna jest modlitwa i konkretne działanie, aby zapobiegać niebezpieczeństwom, czyhającym nieustannie na tym polu.

– Obecnie w modlitwie dziękujemy za dotychczasowe owoce naszych działań, które są wielkim Bożym darem. Modlimy się także o budzenie sumienia narodu, co będzie potrzebne aż do końca świata. Naszą szczegółową intencją jest, aby w Konstytucji RP znalazł się precyzyjny zapis, chroniący życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, bez żadnych wyjątków. Te intencje zyskują wymiar globalny w dziele "World Prayer for Life". Wołamy w nim także o Miłosierdzie Boże dla osób, które dokonały aborcji, lub miały wpływ na rozwój działań przeciwnych życiu – dodał.

Walka w obronie życia jest związana z ciągłym zderzaniem się dwóch cywilizacji, istniejących we współczesnym świecie: cywilizacji życia oraz cywilizacji śmierci. Zdaniem A. Zięby nie powinno to być jednak powodem do lęku i obaw.

– Śmierć została pokonana raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa. Walkę o życie wygraliśmy już w Nim. To powinno być dla nas źródłem nadziei. Przynoszą ją także słowa z Listu do Rzymian. „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20).

Najlepszym podsumowaniem spotkania z A. Ziębą niech będą zacytowane przez niego słowa bł. Jana Pawła II, które stanowią wezwanie skierowane do nas wszystkich: „Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do narodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji. Jako Namiestnik Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego, mówię Wam: pokładajcie wiarę w Bogu, Stworzycielu i Ojcu każdej ludzkiej istoty. Ufajcie też człowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieństwo Boże i powołanemu, by być dzieckiem Bożym. W Chrystusie Zmarłym i Zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!” (Rzym, 26. 02. 1979 r.).


                                                      kl. Jacek Kijas