Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

O działaniach związanych z ochroną życia w Polsce, opowiedział podczas wykładu w naszym seminarium jeden z liderów ruchu "pro-life".

Antoni Zięba - bo o nim mowa - jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Kilkadziesiąt razy spotkał się w swoim życiu z bł. Janem Pawłem II. M.in. dzięki jego zaangażowaniu zmieniła się w Polsce na lepsze sytuacja prawna, dotycząca ochrony życia ludzkiego.

W swoim wykładzie A. Zięba podkreślił rolę modlitwy, która powinna poprzedzać wszelkie działanie w służbie cywilizacji życia.

– Jednym z fundamentalnych twierdzeń w nauczaniu bł. Jana Pawła II było wezwanie do modlitwy. Wszelkie dobro, także w kwestiach związanych z życiem ludzkim, rozpoczyna się właśnie od modlitwy – stwierdził dr inż. Zięba.

Później prelegent przytoczył szczegółowe dane statystyczne, które wskazują, iż Polska jest liderem w zakresie zmian, służących ochronie życia w ostatnich latach. Wskaźniki te zawarte zostały w materiałach, jakie otrzymał każdy z uczestników spotkania. Nie zmienia to jednak faktu, iż wciąż potrzebna jest modlitwa i konkretne działanie, aby zapobiegać niebezpieczeństwom, czyhającym nieustannie na tym polu.

– Obecnie w modlitwie dziękujemy za dotychczasowe owoce naszych działań, które są wielkim Bożym darem. Modlimy się także o budzenie sumienia narodu, co będzie potrzebne aż do końca świata. Naszą szczegółową intencją jest, aby w Konstytucji RP znalazł się precyzyjny zapis, chroniący życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, bez żadnych wyjątków. Te intencje zyskują wymiar globalny w dziele "World Prayer for Life". Wołamy w nim także o Miłosierdzie Boże dla osób, które dokonały aborcji, lub miały wpływ na rozwój działań przeciwnych życiu – dodał.

Walka w obronie życia jest związana z ciągłym zderzaniem się dwóch cywilizacji, istniejących we współczesnym świecie: cywilizacji życia oraz cywilizacji śmierci. Zdaniem A. Zięby nie powinno to być jednak powodem do lęku i obaw.

– Śmierć została pokonana raz na zawsze przez Jezusa Chrystusa. Walkę o życie wygraliśmy już w Nim. To powinno być dla nas źródłem nadziei. Przynoszą ją także słowa z Listu do Rzymian. „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20).

Najlepszym podsumowaniem spotkania z A. Ziębą niech będą zacytowane przez niego słowa bł. Jana Pawła II, które stanowią wezwanie skierowane do nas wszystkich: „Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do narodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji. Jako Namiestnik Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego, mówię Wam: pokładajcie wiarę w Bogu, Stworzycielu i Ojcu każdej ludzkiej istoty. Ufajcie też człowiekowi, stworzonemu na obraz i podobieństwo Boże i powołanemu, by być dzieckiem Bożym. W Chrystusie Zmarłym i Zmartwychwstałym sprawa człowieka otrzymała już swój ostateczny wyrok: ŻYCIE ZWYCIĘŻY ŚMIERĆ!” (Rzym, 26. 02. 1979 r.).


                                                      kl. Jacek Kijas