Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów 

 

Niech święta Bożego Narodzenia staną się dla nas wszystkich
upewnieniem w wierze, umocnieniem w nadziei i wytrwaniem w miłości.

Bóg się rodzi! Jest blisko każdego z nas!
Poprzez swoje Wcielenie jest obecny w każdym wymiarze
naszego codziennego życia.
Syn Boży stał się Synem ludzi – Maryi i Józefa.
Niech ten cudowny fakt historii zbawienia będzie źródłem
naszego zadomowienia się w Bogu i budowania więzi międzyludzkich,
tak, abyśmy wszyscy tworzyli wspólnotę Kościoła, która jest naszym
wspólnym domem – miejscem zamieszkania Boga z ludźmi.

Wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku Pańskiego 2012!

Z modlitwą i wdzięcznością za wszelkie dobro:

 


                                                               Wspólnota
                                                              Wyższego Seminarium Duchownego
                                                                Archidiecezji Częstochowskiej