Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów 

 

Niech święta Bożego Narodzenia staną się dla nas wszystkich
upewnieniem w wierze, umocnieniem w nadziei i wytrwaniem w miłości.

Bóg się rodzi! Jest blisko każdego z nas!
Poprzez swoje Wcielenie jest obecny w każdym wymiarze
naszego codziennego życia.
Syn Boży stał się Synem ludzi – Maryi i Józefa.
Niech ten cudowny fakt historii zbawienia będzie źródłem
naszego zadomowienia się w Bogu i budowania więzi międzyludzkich,
tak, abyśmy wszyscy tworzyli wspólnotę Kościoła, która jest naszym
wspólnym domem – miejscem zamieszkania Boga z ludźmi.

Wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku Pańskiego 2012!

Z modlitwą i wdzięcznością za wszelkie dobro:

 


                                                               Wspólnota
                                                              Wyższego Seminarium Duchownego
                                                                Archidiecezji Częstochowskiej