Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Edycji Św. Pawła ukazało się ostatnio dwutomowe dzieło (bo tak z pewnością można je nazwać), przygotowane staraniem naszego Seminarium. A o czym mowa? O bardzo praktycznej pomocy dla duszpasterzy, ministarntów, lektorów... słowem: całej Liturgicznej Słuzby Ołtarza (szczególnie w parafiach): "Kompendium Ceremoniarza".

Na stronie internetowej wydawcy możemy przeczytać:

Głównym celem wydanego w dwóch tomach kompendium jest przygotowanie odpowiedniej pomocy dla duszpasterzy w formowaniu służby liturgicznej. Chcemy w nim przyjrzeć się bliżej posłudze ceremoniarza i od tej strony ukazać poszczególne części Mszy św. Pragniemy, by kompendium tworzyło praktyczny przewodnik dla tych, którym zależy na pięknej liturgii i którzy chcą dźwigać ciężar odpowiedzialności za oprawę liturgiczną w swojej parafii czy wspólnocie. Bogata treść, oparta na oficjalnych wskazaniach Kościoła, konkretne rady i wskazówki, precyzyjnie przygotowane zdjęcia, pozwalające wyraźnie zobaczyć działania liturgiczne, są bez wątpienia wielkim walorem tego kompendium. „Kompendium ceremoniarza” zostało przygotowane staraniem kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej.

 

 

Kompendium ceremoniarza

format: 14,5x20,5 cm
stron: 128
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-7797-027-0
cena detal.: 19,95 zł

 

 

Kompendium ceremoniarza
Wielki Tydzień


format: 14,5x20,5 cm
stron: 168
oprawa: broszurowa
ISBN: 978-83-7797-033-1
cena detal.: 19,95 zł
 


 

Zamówienia:

Edycja Świętego Pawła
Centrum Logistyczne
ul. Hutnicza 46
42-263 Wrzosowa k. Częstochowy
tel. 34 366 15 50; fax 34 366 10 24
e-mail: dystrybucja@edycja.pl

 

Serdecznie zachęcamy do nabycia Kompendium. Na pewno okaże się ogromną pomocą w przygotowywaniu Liturgii, a także "zbiórek ministrantów" itp. Tom drugi będzie tym przydatniejszy, by móc spokojnie i bez pośpiechu rozpocząć gruntowne liturgiczne formowanie szyków przed Wielkim Tygodniem...

kl. Tomasz Podlewski