Szukaj
Z nauczania Kościoła
Ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk jest autorem książki pt. "Podstawy teologii moralnej”, wydawnictwo "Regina Poloniae", Częstochowa 2018, ss. 176.
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Pomimo tego, że (podobnie jak ziarno wkopane w ziemię wzrasta w ciszy i ukryciu) kleryk przygotowuje się do kapłaństwa w pewnej izolacji od świata zewnętrznego – myliłby się ten, kto uważałby go za osobę na ten świat (a zwłaszcza na potrzeby ludzi w nim cierpiących) zamkniętą. Dlaczego? Jedną spośród wielu odpowiedzi może stać się fakt, że (podobnie jak od wielu już lat – szczególnie w okresie „przedświątecznym”) alumni Wyższego Seminarium Duchownego naszej Archidiecezji, stali się prawdziwymi zwiastunami radości i pokoju dla wielu cierpiących i potrzebujących braci, i sióstr.

Około trzydziestu kleryków odwiedziło ponad dziesięć miejsc (domów dziecka, świetlic, szpitali, domów pomocy społecznej, Dom Księży Emerytów itp.). W ciągu kilku dni zostało obdarowanych upominkami, paczkami, prezentami, serdecznym słowem, modlitwą i błogosławieństwem ponad pół tysiąca osób, z czego jedna trzecia z nich, to ci najmłodsi i najmniejsi – potrzebujące dzieci.

Myślę, że jednak (pytając niejednego kleryka i stwierdzając to z własnego doświadczenia) śmiało mogę powiedzieć, iż w tym wszystkim – naszej służby jest o wiele mniej od tej, jaką wyświadczają nam osoby, które odwiedzamy. Niejednokrotnie bowiem, to nasi kochani potrzebujący i cierpiący podnoszą nas na duchu, uczą pokory i… ubogacają nas o wiele bardziej, niż my ich...

... więcej o "klerykach z białą brodą" przeczytacie w noworocznej "Niedzieli". A tymczasem zajrzyjcie do galerii...

kl. Tomasz Podlewski