Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

... na to i wiele innych pytań dotyczących wiary, życia, wyboru drogi możesz poszukać odpowiedzi podczas modlitwy, słuchania Słowa Bożego i rozmów z kapłanami
i klerykami przyjeżdżając naRekolekcje Młodzieżowe!


Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza chłopców ze szkół ponadgimnazjalnych, maturzystów i studentów na rekolekcje młodzieżowe.
W tym roku proponujemy dwa terminy rekolekcji:

I seria rekolekcji:
(organizowana głównie z myślą o uczniach z województwa opolskiego)
27 – 29 stycznia 2012 r.
Początek w piątek (27 stycznia) o godz. 18:00.
Zakończenie w niedzielę o godz. 16:00.
Koszt udziału: 50 zł.

II seria rekolekcji:
2
5 lutego 2012 r.
Początek w czwartek (2 lutego) o godz. 18:00.
Zakończenie w niedzielę (5 lutego) o godz. 14:00.
Koszt udziału: 80 zł.

Prosimy przywieźć ze sobą śpiwór, Pismo Święte,
instrumenty muzyczne (dotyczy osób grających).
Zgłoszenia przyjmujemy do 25 stycznia 2012 r., za pośrednictwem duszpasterzy z parafii, katechetów szkolnych lub bezpośrednio w seminarium.Aby pobrać kartę zgłoszeniową, kliknij poniżej.


Wyższe Seminarium Duchowne
Archidiecezji Częstochowskiej
ul. Św. Barbary 41
42-200 Częstochowa
tel. 34 365 12 15
e-mail:seminarium@niedziela.pl
 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Karta zgloszenia.doc doc 21,50 KB Pobierz