Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Maturzyści z terenu archidiecezji w ramach pielgrzymki na Jasną Górę odwiedzą także nasze seminarium.

Seminarium odwiedzą maturzyści z Radomska, Wielunia, Kłobucka, Pajęczna, Zawiercia oraz Częstochowy. W ramach spotkań zaplanowano wspólną modlitwę oraz możliwość spowiedzi. Młodzi pielgrzymi wraz ze swymi wychowawcami wysłuchają także konferencji Rektora naszego seminarium, ks. dra Andrzeja Przybylskiego.

Kulminacyjnym momentem pielgrzymek maturzystów będzie Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

 
Terminy pielgrzymek:

13 marca 2012 (wtorek) - Radomsko;
14 marca 2012 (środa) - Wieluń, Kłobuck, Pajęczno;
15 marca 2012 (czwartek) - Zawiercie;
20 marca 2012 (wtorek) - Częstochowa.

Program pielgrzymek:

g. 10.00 - Wyższe Seminarium Duchowne, ul. św. Barbary 41 - zawiązanie wspólnoty

g. 10.15 - konferencja ks. Rektora dra Andrzeja Przybylskiego

             - okazja do spowiedzi

g. 12.30 - Jasna Góra - Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu

Źródło: kuriaczestochowa.pl