Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W tym szczególnym dniu, który na całym świecie poświęcony jest w wyjątkowy sposób kobietom, pragniemy złożyć im płynące z serca życzenia i zapewnić o pamięci w modlitwie.

Życzymy Wam, byście odkrywały, jak wielką godnością obdarzył Was Bóg i byście realizowały w swoim życiu to, co bł. Jan Paweł II określił jako "geniusz kobiety" (EV 99). Niech promieniuje na świat i przemienia go na lepsze to, co promieniuje z Waszego kobiecego wnętrza. Czujcie się zawsze doceniane przez mężczyzn i spełnione we wszystkich wymiarach Waszego życiowego zaangażowania.

Z serca życzymy błogosławieństwa Bożego oraz wstawiennictwa i bliskości Maryi, Kobiety doskonałej.


Z pamięcią w modlitwie,

Wspólnota seminaryjna