Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W tym szczególnym dniu, który na całym świecie poświęcony jest w wyjątkowy sposób kobietom, pragniemy złożyć im płynące z serca życzenia i zapewnić o pamięci w modlitwie.

Życzymy Wam, byście odkrywały, jak wielką godnością obdarzył Was Bóg i byście realizowały w swoim życiu to, co bł. Jan Paweł II określił jako "geniusz kobiety" (EV 99). Niech promieniuje na świat i przemienia go na lepsze to, co promieniuje z Waszego kobiecego wnętrza. Czujcie się zawsze doceniane przez mężczyzn i spełnione we wszystkich wymiarach Waszego życiowego zaangażowania.

Z serca życzymy błogosławieństwa Bożego oraz wstawiennictwa i bliskości Maryi, Kobiety doskonałej.


Z pamięcią w modlitwie,

Wspólnota seminaryjna