Szukaj
Z nauczania Kościoła
Rada Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW w Warszawie dnia 10 stycznia 2019 r. nadała ks. dr. Marianowi Szymonikowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii człowieka, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej”.
Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie dnia 25 lutego 2019 r. nadała ks. dr. Romanowi Ceglarkowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie katechetyki, biorąc pod uwagę dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną pt. „Reforma programowa nauczania religii w szkołach w II Rzeczypospolitej w założeniach Ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 roku”.
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

W dniu 27 lutego br. w naszej seminaryjnej kaplicy pojawiło się ponad dwudziestu mężczyzn, żeby modlić się o mężnych kapłanów.

Między Najświętszym Sakramentem a grupą kleryków klęczeli ojcowie rodzin, mężowie, właściciele i pracownicy różnych firm, nauczyciele akademiccy. Pochodzą z różnych wspólnot, a połączyła ich świadomość odpowiedzialności za świętość kapłanów. Takie spotkania modlitewne będą odbywać się co dwa tygodnie. Wobec fali antyklerykalizmu ta duża grupa mężczyzn podjęła się wielkiej modlitwy o odwagę i świętość dla kapłanów, kleryków i o nowe powołania do kapłaństwa.

Oni doskonale rozumieją, że ich wiara i wiara ich dzieci w bardzo dużym stopniu zależy od ilości i jakości powołań kapłańskich. Chodzi tu o oceny ani szukanie przyczyn kryzysu powołań, bo człowiek wierzący wie, że rozwiązaniem każdego kryzysu nie jest nieustanne poszukiwanie winnych, ale gorąca modlitwa do Pana, aby wydoskonalił i ciągle powoływał nowych kapłanów.

Modlitwa mężczyzn jest szczególnym błogosławieństwem dla kapłanów, którzy też są mężczyznami. Taka konfrontacja z braćmi, którzy żyją w świecie i dźwigają na sobie mnóstwo codziennych problemów bardzo podnosi nas na duchu. To niezbywalne doświadczenie dla przyszłych księży - widok modlących się mężczyzn i świadomość, że modlą się właśnie o wytrwanie i odwagę dla wszystkich kapłanów.

Profesor fizyki, nauczyciel akademicki, kilku właścicieli firm, inżynierowie, zwykli pracownicy, sędzia siatkarski, zawodowy strażak i kilku innych łączyło się dziś w modlitwie i dało nam świadectwo o tym, że wszędzie są przyjaciele kapłanów, że jest tak wielu ludzi, którym zależy na naszym męstwie i świętości.

Jesteśmy przekonani, że i dla nich ta modlitwa będzie wielkim błogosławieństwem, bo przecież modlitwa za kapłanów jest szczególnie miła Bogu. Bóg obficie wynagradza tym, którzy modlą się za Jego kapłanów. To jest właśnie Kościół - który najważniejsze swoje sprawy rozgrywa w komunii przed Panem.

Terminy kolejnych spotkań modlitewnych mężczyzn: 12 III, 26 III, 16 IV, 30 IV, 14 V, 28 V, 11 VI.

Program spotkania:

19.30 – Modlitwa na zawiązanie wspólnoty. Konferencja Księdza Rektora;

20.00 – 21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy).


Ks. dr Andrzej Przybylski

Rektor WSD