Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Tematowi modlitwy poświęcił konferencję w ramach comiesięcznej adoracji kapłańskiej w kościele seminaryjnym abp Wacław Depo.

W swoim rozważaniu arcybiskup ukazał znaczenie modlitwy w całokształcie kapłańskiego stylu życia. – Kapłan ma rozpoczynać dzień od spotkania ze słowem Bożym. Z niego powinna brać początek seria aktywnych postaw modlącego się księdza. Łatwiej wtedy rozeznać, co należy czynić dla pojedynczych osób oraz dla dobra wspólnoty – powiedział nasz pasterz.

Odnosząc się do definicji modlitwy z Katechizmu Kościoła Katolickiego arcybiskup podkreślił, iż modlitwa jest spotkaniem dwóch pragnień. Nie jest ona tylko prośbą kierowaną do naszego Pana, ale i pogłębianiem z Nim więzi. Służy temu zarówno Liturgia Godzin, której odmawianie jest obowiązkiem prezbiterów oraz diakonów, jak i modlitwa osobista, będąca w pełni dobrowolnym aktem. - Liturgia Godzin bez związku z modlitwą osobistą traci swój smak. Od owocności modlitwy zaś zależy kształt posługi duszpasterskiej – wskazał abp Depo.

Modlitwa to podstawowy obowiązek każdego księdza. – Kapłan winien mieć przede wszystkim poczucie mocy modlitwy. Ludzie proszą nas o modlitwę i zawsze będzie to wobec nich nasza podstawowa powinność – zauważył metropolita częstochowski.

Konferencja abp. Depo stanowiła wprowadzenie do adoracji Najświętszego Sakramentu. Na modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym trwał także arcybiskup senior Stanisław Nowak, przybyli księża oraz klerycy. W modlitwie powierzali oni Bogu osoby przeżywające czas osamotnienia, swoje Getsemani.

Na koniec wszyscy obecni zawierzyli się Matce Bożej poprzez śpiew Apelu Jasnogórskiego. Udzielając pasterskiego błogosławieństwa, metropolita częstochowski przypomniał słowa bł. Jana Pawła II z 1991 r., wypowiedziane przy okazji poświęcenia siedziby naszego seminarium: - Papież powiedział, że w tym seminarium przyszli kapłani mają wzrastać w szkole Maryi. To jest nasza droga tożsamości i misji kapłańskiej. Przez Maryję, przez szkołę Maryi. 

kl. Jacek Kijas