Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Kościół z wielką radością obchodził uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP. My świętowaliśmy ten ważny dzień, pielgrzymując do Sanktuarium św. Józefa na Rakowie.

Jak wielki to patron, świadczy o tym wiele łask otrzymanych przez jego wstawiennictwo. Takim żywym znakiem jest nowenna odprawiana ku niemu w wielu kościołach poświęconych jego imieniu, różnych zakonach, a także w naszym seminarium. Poprzez tą modlitwę duchowo przygotowywaliśmy się do przeżycia tej uroczystości.

Kościół czci św. Józefa  jako męża Bożego odznaczającego się sprawiedliwością wobec Boga i wiernością wobec Niego i Maryi. Zapewne św. Józef był ,,człowiekiem całym z Boga”, potrafił zawierzyć całkowicie Bogu i zaufać człowiekowi. Dla kleryka św. Józef nie przestaje być wzorem posłuszeństwa wobec przełożonych i wierności w  powołaniu.

Nie lękajmy się zaufać  św. Józefowi, bo jak mówi nam pieśń na tę uroczystość: ,,Szczęśliwy kto sobie patrona Józefa ma za Opiekuna”. Medytując wartość słów tej pieśni, odkrywamy sens szczęścia, do jakiego nasz przemożny Patron nas prowadzi. Święty Józef wiedzie nas na drogę zawierzenia się Jezusowi.


Św. Józefie...
Hojny gospodarzu w Betlejem,
szlachetny mężu sprawiedliwości,
wychowawco Dzieciątka,
dzbanie dla Niebieskiej Lilii,
opiekunie Miłości,
powierzonej przez Ojca,
który uczynił cię stróżem przy żłóbku,
szczęśliwe Twe dłonie,
trzymające ,,Chleb życia niewiędnącego...”kl. Grzegorz Dybaś

 

***

Klerycy wraz z przełożonymi uczestniczyli w dniu uroczystości we Mszy świętej, którą odprawiał w Sanktuarium św. Józefa na Rakowie abp senior Stanisław Nowak. Udzielił on sakramentu bierzmowania zgromadzonej na liturgii grupie młodzieży. Nawiązując do osoby św. Józefa oraz roli Ducha Świętego w jego życiu, arcybiskup wezwał młodych do odważnego dawania świadectwa swojej wiary. - Święty Józef tak idealnie, tak doskonale odpowiada Bogu. Bardzo kochamy za to św. Józefa. Widzimy w nim najpiękniejszą po Maryi odpowiedź daną Bogu. Duch Święty udziela potrzebnych do tego darów, obdarza siłą duchową. Będziecie żyć w Duchu Świętym, ogarnięci Jego miłością. Bierzmowani to znaczy umocnieni. Trzeba, byście byli mocni mocą z wysoka, jak podkreślał bł. Jan Paweł II. Życie będzie was ćwiczyło i doświadczało. Trzeba zatem, byście byli wierni Bogu.

W Eucharystii oraz procesji brali czynny udział członkowie Bractwa i Gwardii św. Józefa, działających przy parafii. Osobom zaangażowanym w promowanie kultu św. Józefa oraz wartości rodzinnych abp senior wręczył Order św. Józefa, nadany przez Kapitułę Orderu, działającą przy sanktuarium.


kl. Jacek Kijas