Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Portal "Moje Powołanie" - Zakon Pijarów

Wiosna, przyroda budzi się z zimowego snu do życia - kwitną drzewa, ptaki śpiewają, a na dworze zamiast śniegu i błota widzimy zieloną trawę. Przyjęło się, że to właśnie wiosna jest najlepszym okresem, by się zakochać lub odnowić już istniejące uczucie. Okazję, żeby odnowić miłość do Tego, który „pierwszy nas umiłował”, mieli również klerycy częstochowskiego seminarium podczas wielkopostnego dnia skupienia.

Dzień skupienia prowadzony był przez ojców duchowych naszego seminarium - ks. Remigiusza Lotę i ks. Pawła Dzierzkowskiego. Ks. Remigiusz na samym początku zaznaczył, jak ważne jest otwarcie się na samego siebie, na prawdę o tym, że jesteśmy grzeszni, bo tylko ona prowadzi do wolności. Zwrócił on także uwagę na to, że okres Wielkiego Postu powinien być czasem przejścia z postawy pysznego faryzeusza do pokornego celnika. - Bóg pragnie aby każdy z nas uświadomił sobie swoją nędze, bo przecież żeby zostać uzdrowionym trzeba przyznać, że jest się chorym - kontynuował ojciec, powołując się na obraz mieszkańców Niniwy, którzy okazali skruchę i podjęli pokutę a tym samym uchronili swoje miasto od zniszczenia. Uświadomił nam także jak często grzeszymy, nie wielbiąc Boga w trudach życia. Powinniśmy bowiem z wdzięcznością przyjmować wszystko, co nas spotyka.

Podczas Eucharystii ks. Remigiusz odwołał się do Haggady - żydowskiej opowieści chwalącej dobro, które Bóg dokonał dla narodu izraelskiego, wyprowadzając go z niewoli egipskiej. Jest ona opowiadana podczas święta Paschy przez ojca rodziny, który odpowiada na pytanie syna o przyczynę świętowania. - Podobnie i my, chrześcijanie, powinniśmy umieć opowiedzieć swoją Haggadę. Bylibyśmy blisko faryzeizmu, gdybyśmy nie wywyższali Boga we własnej historii życia - mówił. Po raz kolejny również wspomniał, że wszystko w naszym życiu służy zbawieniu, a trudne momenty zwracają uwagę na to co, jest naprawdę ważne - na Boga.

Popołudniową konferencję wygłosił drugi ojciec duchowny. - Nasza codzienność to uczenie się siebie przez walkę, którą toczymy - zauważył ks. Paweł. Zwrócił on naszą uwagę na fakt, iż w swym człowieczeństwie Chrystus także odbywał walki duchowe, takie jak my. I nie dość, że nie uległ grzechowi, to jeszcze sam dźwigał w drzewie krzyża wszystkie nasze winy. - To właśnie z tego krzyża płynie zwycięstwo prowadzące do zmartwychwstania - podkreślił ojciec duchowny. Na sam koniec zachęcił nas do podejmowania duchowych walk z konkretnymi wadami oraz słabościami.

W pośpiechu codzienności warto czasem zwolnić i zająć się tym, co będzie sprzyjało rozwojowi naszego życia religijnego. Zachęcam do wiosennego odnowienia miłości do Pana. Kto wie, może dzięki temu ktoś usłyszy głos powołania do życia kapłańskiego lub zakonnego. Tak więc nie marnujmy czasu i zacznijmy już od dziś!


kl. Łukasz Ciesielski